Preskočiť na obsah
Čo je Magnetická rezonancia
Domovská stránka » Čo je Magnetická rezonancia

Čo je Magnetická rezonancia

MAGNETICKÁ REZONANCIA – pre niekoho známy pojem, pre iného tak zvaná španielska dedina.

Porozprávajme sa o svete čiernobielych obrázkov, ktoré sú jedným z najvýznamnejších pomocníkov pri stanovení diagnózy. Dostanete niekoľko odpovedí a ozrejmíme si nejasnosti.

Každý z nás sa už pravdepodobne stretol s pojmom MAGNETICKÁ REZONANCIA. Nejednému z nás sa pri tomto pojme vynára množstvo otázok. Je MRI až tak potrebné? Je MRI vyšetrenie škodlivé? Je náročné získať termín? Čo mám robiť ak mám klaustrofóbiu? Čo ak MRI vyšetrenie potrebuje dieťa? Potrebujem odporúčanie od svojho lekára? A určite mnoho ďalších.

Magnetická rezonancia – je dôležitá, je to jedna z možností, ako získať podrobné informácie o postihnutej oblasti , či ide o pohybový aparát, alebo inú štruktúru. Spoločne s inými vyšetreniami, (RTG, SONO, CT,…) , spoluvytvárajú celistvejší obraz o postihnutej oblasti. Lekár (ortopéd, neurológ, traumatológ,… ) tak môže nasadiť adekvátnu liečbu.

Ani magnetická rezonancia však nie je všemocná. Ale tým, že nie je škodlivá pre ľudské telo, väčšinou patrí medzi prvé voľby lekára. Výsledok MRI výrazne napomáha stanoviť konečnú diagnózu, alebo prípadne môže nasmerovať pacienta k ďalším vyšetreniam pre upresnenie diagnózy.

Tým pádom nám nastáva častá situácia – pacient navštívi lekára, lekár mu vypíše žiadanku alebo ho odporučí na vyšetrenie a čo ďalej?

Pacient si po vlastnej línii hľadá pracovisko a vhodný termín. Najskôr v najbližšom okolí, v našom prípade Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Dolný Kubín, Martin, ak nepochodí, tak pokračuje v hľadaní a osloví vzdialenejšie pracoviská – Banská Bystrica, Poprad, Košice, Piešťany, Bratislava,…

Situácia má následne dve riešenia:

zmluvné pracovisko – vyšetrenie pacienta hradí zdravotná poisťovňa. Negatívom sú však dlhé čakacie lehoty a obmedzený počet vyšetrení. Pacient môže byť vyšetrení len na základe žiadanky od lekára. Takže pacient musí absolvovať návštevu svojho lekára, následne zo žiadankou prísť na vyšterenie MRI a s výsledkami magnetickej rezonancie znova navštíviť lekára, ktorý stanovuje resp. manažuje liečbu pacienta. Takému o kolobehu sa v poslednej dobe začalo slangovo horoviť „zdravotný turizmus“.

nezmluvné pracovisko – vyšetrenie si hradí pacient, ale čakacie lehoty sú omnoho príjemnejšie. Nie je nutné, aby sa pacient preukázal žiadankou od lekára, resp. može byť vyšetrený na vlastnú žiadosť. Je tu čas a priestor venovať sa individuálne každému pacientovi. Personál a pracovisko je prispôsobené a schopné vyšetriť aj deti alebo klaustrofobických pacientov. Pacienti si tak môžu ušetriť niekoľko návštev u lekára, a rovno môžu prísť na konzultáciu ku špecialistovi s výsledkami z MRI vyšetrenia.

Výsledkom návštevy takéhoto nezmluvného zariadenia je rýchly termín vyšetrenia, rýchle dodanie výsledku a tým pádom rýchla diagnostika a nástup na potrebnú liečbu. Je dôležité POCHOPIŤ, že štátne zmluvné zariadenie trápia dlhodobé a všeobecne známe problémy ako nedostatok personálu, materiálu a veľký počet pacientov spadajúcich pod jednotlivé ambulancie.

Preto veľa pacientov volí možnosť navštíviť SÚKROMNÉ nezmluvné ZARIADENIE, kde je situácia iná.